Anna Dahlberg: Varför är ni så vänster kvinnor?

Läste Anna Dahlbergs ledare i Expressen i sjukhussängen. Hon undrar varför vi kvinnor är så vänster. Lika lätt som att svara på det är väl frågan varför statistiken visar att flest män är är höger.....

http://www.expressen.se/ledare/dahlberg/1.1637027/anna-dahlberg-varfor-ar-ni-sa-vanster-kvinnor

RSS 2.0